Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

790 69 Bílá Voda 1, IČO: 00851388, Ředitel: MUDr. Petr Jeřábek, Hlavní sestra: Zdenka Šínová, Správce: Zbyněk Hanzl, tel./fax: 584 414 160, Ústředna: 584 413 208 - 9; 584 414 155, Terapeutická komunita: 584 414 156, Veřejný automat: 584 413 284, Ambulance Javorník: 584 440 379

:: KONTAKT ::

Stabilizační

Oddělení IV.

Počet lůžek: 28
Tel.: 588 517 516

Oddělení s péčí o pacienty s psychickými poruchami a závislostmi
Oddělení je otevřené, koedukované- pro muže a ženy. Je zde 6 pokojů, hygienické zařízení, jídelna, která slouží zároveň jako společenská místnost a je rovněž využívána k psychoterapeutickým skupinám a k setkávání na ranní a večerní komunitě. Pacienti mají možnost využít služby knihovny a místní kantýny. K Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské (PNMO) náleží velký park, který je využíván k procházkám a k relaxaci. V parku je možnost využít ke cvičení venkovních fitness strojů.

Koho přijímáme:
Oddělení je určeno především pro pacienty závislé na alkoholu, drogách, návykových lécích a pro patologické hráče. Přijímáme rovněž pacienty s duševním onemocněním, a to především s duální diagnozou, tj. osoby, které mají problém nejen se zneužíváním alkoholu nebo drog, ale mají i další psychiatrickou diagnozu, například poruchu nálady, schizofrenii či poruchu osobnosti.

Průběh léčby:
U pacientů s psychickými poruchami slouží oddělení především ke stabilizaci. Léčba je individuální, dle aktuálního zdravotního stavu, může trvat až tři měsíce. Po stabilizaci psychického stavu jsou pacienti propouštěni domů či překládáni do terapeutické komunity Tao k psychiatrické rehabilitaci a resocializaci. Spolupráce s rodinami je nedílnou součástí léčby.

U pacientů závislých na návykových látkách slouží oddělení k detoxifikaci a k celkové stabilizaci tělesné i duševní. Těžiště léčby nespočívá jen v provedení detoxifikace, ale rovněž ve zmapování potřeb a možností pacienta; společně s pacientem se zamýšlíme nad tím, která forma léčby bude pro něj nejvhodnější. Pobytem na stabilizačním oddělení není zaručeno automatické přijetí do další terapie, vyžadujeme od pacienta dobrou spolupráci. Po stabilizaci psychického a somatického stavu, dle motivace a zakázky, jsou pacienti překládáni ke specializované terapii na oddělení II. (Motivaci), terapeutickou komunitu Harmonie, Fénix, Fides či Tao, popřípadě jsou propuštěni domů nebo do jiné následné péče

Co nabízíme:

  • k užívaným metodám léčby na oddělení patří skupinová a individuální psychoterapie, nácvik relaxace, farmakoterapie, sportovní aktivity, činnostní terapie. Pacienti mohou reflektovat své problémy a získávat zpětnou vazbu i formou deníků.
  • multidisciplinární přístup v léčbě, který zahrnuje týmovou spolupráci psychiatra, psychologa, sester, fyzioterapeuta, nutričního terapeuta a konziliárně také internisty a dalších specialistů
  • možnost fyzioterapie a rehabilitace
  • ve spolupráci se sociální pracovnicí PNMO pomoc při řešení sociálních, pracovních či finančních záležitostí pacientů

Návštěvy
jsou možné denně po ukončení Denního programu. Ve výjimečných případech lze návštěvu umožnit i v době Denního programu, po předešlé domluvě se zdravotním personálem.

Informace o zdravotním stavu
poskytuje ošetřující lékař. Jsou podávány jen s písemným souhlasem nemocného. Informace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta je možno podávat osobně, po předchozí domluvě, nebo telefonicky od 13.00 hodin.


Těší se na Vás tým oddělení IV.

 
 

Rychlý kontakt

E-mail: kontakt@pnmo.cz 

Datová schránka: ftai57u

Telefon: 588 517 555

Fax: 588 517 599


Centrální příjem
a informace o příjmech:

Tel.: 588 517 539

Pracovní doba:

Po - Čt 7:00 - 16:00

Pá 7:00 - 13:00


 


Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies