Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

790 69 Bílá Voda 1, IČO: 00851388, Ředitel: MUDr. Petr Jeřábek, Hlavní sestra: Zdenka Šínová, Správce: Zbyněk Hanzl, tel./fax: 584 414 160, Ústředna: 584 413 208 - 9; 584 414 155, Terapeutická komunita: 584 414 156, Veřejný automat: 584 413 284, Ambulance Javorník: 584 440 379

:: KONTAKT ::

Bezbariérovost | Život bez bariér, z.ú.Bezbariérovost | Život bez bariér, z.ú.Základní informace o přístupnosti

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
588 517 555, kontakt@pnmo.cz, www.pnmo.cz
 
Areál nemocnice je tvořen několika objekty, z nichž je jen hlavní budova částečně veřejně přístupná a také částečně přístupná pro osoby se zdravotním postižením. Ostatní objekty jsou veřejně nepřístupné a z hlediska osob se zdravotním postižením obtížně přístupné nebo nepřístupné.    
1)    Přístup k objektu
Parkování:
U objektu hlavní budovy se nachází zpevněná odstavná plocha s kapacitou cca 20 míst bez vyhrazeného parkovacího stání pro osoby se zdravotním postižením a bez vyznačení (organizace) míst pro odstavení automobilu. Trasa od odstavené plochy ke vstupu do hlavní budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody)
Veřejná doprava:
Ve vzdálenosti cca 30 m od objektu hlavní budovy se nachází autobusová zastávka veřejné dopravy s názvem „Bílá Voda – léčebna“. Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů)
2)    Vstup do objektu
Hlavní vchod (zpřístupnění areálu nádvoří, parku a vybraných oddělení):
Vstup do hlavní budovy je přímo ze zpevněné plochy o velikosti 4 x 4 moddělující budovu od státní komunikace II. třídy. Před hlavním vchodem se nenachází, žádné překážky (schody, vyrovnávací stupně apod.). Nachází se zde interkom umístěný ve výšce 143 cm doplněný o samostatný kamerový systém.  
Vstupní dveře jsou jednokřídlové s šířkou 90 cma otevírají se mechanicky (ručně) směrem dovnitř. Za vstupními dveřmi se nachází uzavřený prostor vrátnice o velikosti 6,6 x 3 m s druhým vchodem/východem s jednokřídlovými dveřmi o šířce 90 cm, které se otevírají mechanicky (ručně) směrem dovnitř. V odůvodněných případech lez využit alternativního bezbariérového vstupu, resp. možnost vjetí osobním automobilem na nádvoří nemocnice a následného využití bezbariérových vchodů do vybraných částí hlavní budovy. K této možnosti jsou poskytovány informace u službu konajícího pracovníka vrátnice.
Bezbariérové vchody (oddělení II., oddělení VI., rehabilitace):
Bezbariérový vchod do objektu (oddělení II.) je zajištěn jednoramennou rampou v délce 5 m, šířce 1,4 m, se zábradlím výšky 92 cm a sklonem 7 %. U vstupu se nachází zvonek k přivolání obsluhy. Vstupní dvoukřídlové dveře mají šířku 140 cm (90+50) a otvírají se mechanicky (ručně) směrem dovnitř.
Bezbariérový vchod do objektu (oddělení VI.) je zajištěn jednokřídlovými dveřmi šířky 110 cm otevírané mechanicky (ručně) směrem dovnitř. U vstupu se nachází zvonek k přivolání obsluhy.
Bezbariérový vchod do objektu (rehabilitace) je zajištěn jednoramennou rampou v délce 5 m, šířce 1,25 cm, se zábradlím výšky 110 cm a sklonem 8 %. U vstupu se nenachází zvonek k přivolání obsluhy. Vstupní jednokřídlové dveře mají šířku 90 cm a otevírají se mechanicky (ručně) směrem ven. 
3)    Pohyb po objektu
Objekt je členěn na několik částí se samostatnými vstupy a má 1 - 3 nadzemních podlaží. Ve všech částech hlavní budovy se nachází schodiště, popř. schody. V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště, která lze překonávat pouze za pomocí doprovodu či personálu.
Zdvihací plošina:
V objektu se nenachází zdvihací plošina.
Výtah (oddělení II.):
V objektu se nachází výtah zpřístupňující dvě nadzemní podlaží. Před vstupem do výtahu  se nachází manipulační plocha o velikosti 3,2 x 3,7 m v 1NP a 2 x 2 m v 2NP. Výtah je v obou podlažích průchozí. Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 93 cm a jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem. Na nástupních místech není instalován systém pro optické a akustické hlášení. Velikost kabiny je 112 x 140 cm. Uvnitř kabiny se nachází: ovladač s tlačítky ve výšce 90 cm s reliéfním popisem / Braillovo písmo, sklopné sedátko, madlo, akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží, informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích, nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy. Není vybaven indukční smyčkou se symbolem ani interkomem.
4)    Vybavení vnitřních prostor
Informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací) se nachází přímo v prostoru vrátnice u bezbariérového hlavního vchodu. V odůvodněných případech je zde možné požádat o zajištění doprovodu po budově. Objekt je částečně vybaven informačním systémem (orientačními tabulkami u vchodů). V objektu se nenachází samostatná přístupná (bezbariérová) šatna.  
Klientská zóna:
V objektu se nenachází klientská přepážka.
Vyvolávací systém:
V objektu se nenachází vyvolávací systém/pořadník.
Hygienické zázemí (přístupná toaleta I.)
V objektu se nachází bezbariérová toaleta v prostoru hlavního vstupu, která je přístupná přímo z chodby (prostoru vrátnice), je viditelně označena symbolem WC a informacemi o možnostech využití (přístupnosti pomocí klíče na vyžádání u službu konajícího vrátného). Není označena reliéfním popisem v Braillově písmu. Není odemykatelná prostřednictvím Euroklíče. Kabina toalety má rozměry 160 x 203 cm. Dveře se otevírají ven a mají šířku 90 cm. Uvnitř kabiny toalety se nachází: mísa se sedátkem ve výšce 50 cm, pevné madlo, sklopné madlo, umývadlo, ovladač nouzové signalizace, bezdotykový elektrický vysoušeč rukou. 

 

Rychlý kontakt

E-mail: kontakt@pnmo.cz 

Datová schránka: ftai57u

Telefon: 588 517 555

Fax: 588 517 599


Centrální příjem
a informace o příjmech:

Tel.: 588 517 539

MT: 722 110 395

Pracovní doba:

Po - Čt 7:00 - 16:00

Pá 7:00 - 13:00
 

 


Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies