Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

790 69 Bílá Voda 1, IČO: 00851388, Ředitel: MUDr. Petr Jeřábek, Hlavní sestra: Zdenka Šínová, Správce: Zbyněk Hanzl, tel./fax: 584 414 160, Ústředna: 584 413 208 - 9; 584 414 155, Terapeutická komunita: 584 414 156, Veřejný automat: 584 413 284, Ambulance Javorník: 584 440 379

:: KONTAKT ::

Terapeutická komunita Fénix – Bílá Voda

Poselství pro Vás: „ Jeden každý ať zná vlastní cestou svou jít“.

Oddělení III.

Počet lůžek: 25
Kontakt: Terapeutická komunita Fénix, Ves Bílá Voda č. 24, Bílá Voda, 790 69.
Tel.: 588 517 518, 588 517 523. Mobil: 728 239 759.
E-mail: fenix@pnmo.cz

Kde nás najdete? Vlakem nebo autobusem do okresního města Jeseník. Poté autobusem z jesenickéhoautobusového nádraží směr Bílá Voda, zastávka Bílá Voda – léčebna. TK Fénix je součástí PN Marianny Oranžské Bílá Voda. Dům TK Fénix se nachází na prvním rozcestí pod areálem nemocnice (cca 0,5 km od hlavní budovy).


Léčba a úzdrava spočívá v naplňování metody terapeutické komunity. Vychází z bio-psycho- sociálně-spirituálních potřeb klienta.


Program zahrnuje skupinovou terapii,  individuální terapii, vztahovou terapii s blízkými osobami, činnostní terapii (klienti se starají o dům , zahradu, zvířata, ovocný sad jako v běžném domácím prostředí), učení se sociálním dovednostem, hospodařit financemi. Nabízíme specifický program pro klienty s problémem hazardního hráčství. Součástí léčby jsou také volnočasové aktivity (turistika, cykloturistika, sport a kulturní programy). Klienti mají také možnost využít programu odvykání kouření. Poskytujeme možnost výkonu alternativních trestů.


Filozofií TK Fénix je zplnomocnění klientů k aktivní účasti v léčbě své i těch druhých. Sdílením pocitů a zkušeností „zde a nyní“ i vzájemnou podporou si klienti mohou s problémy pomoci. Každý klient na sebe bere aktivní roli nejen ve svém uzdravování, ale i v uzdravování těch ostatních.
 

Cílovou skupinou jsou  ženy a muži  starší 18-ti let s problémy při škodlivém  užívání drog, alkoholu, léků, s problémy hazardního hráčství nebo jejich kombinacemi. Vstup do komunity je dobrovolný.


Úzdravný pobyt v terapeutické komunitě probíhá za dodržování principů léčby – naprostá abstinence, otevřenost a upřímnost - „o čem nemluvíš, to Tě pak dostane“, volba mezi léčbou a vztahem a regulace agrese. Cílem je abstinence, získání náhledu na vlastní životní situaci a přijetí sebe sama a okolí.


Podmínky přijetí prostřednictvím  telefonického / e-mailového objednání na “Centrálním příjmu” (viz. Kontakty na hlavní stránce nemocnice), doporučení odborného nebo praktického lékaře, případně jiného zařízení (kontaktní centrum, centrum krizové intervence apod.).


Průběh léčby zahrnuje  přijetí  na příjmové oddělení, kde proběhne vyšetření, případný detoxifikační pobyt a po motivačním pohovoru s terapeutem je stanoven termín nástupu do TK. Léčba je možná střednědobá a dlouhodobá (volí si sám klient). Střednědobá léčba: trvá cca 4-6 měsíců (červená etapa 2-3 měsíce a oranžová etapa 2-3 měsíce). Dlouhodobá léčba: trvá cca 7-9 měsíců (červená etapa 2-3 měsíce, oranžová etapa 2-3 měsíce a zelená etapa 3 měsíce). Klientům doporučujeme absolvování vztahové terapie, kdy si klient zve sobě blízkou osobu, se kterou potřebuje zviditelnit vztah. Bonusem je naděje, že přijde na kloub vztahům ve vlastní rodině a mezi blízkými. Řádné ukončení léčby je stvrzeno závěrečným rituálem, klient je motivován k pokračování v následné péči. Před uplynutím doby pobytu může být léčba ukončena kdykoli podle rozhodnutí klienta. Při porušování základních principů léčby může  následovat rozvázání terapeutického kontaktu a vyloučení z léčby. O další léčbu smí klient požádat po 6 měsících ode dne propuštění.


Ubytování je zajištěno ve dvoupatrové budově. V přízemí se nachází botárna, prádelna, kuchyň, jídelna, WC a sprchy pro muže a ženy, ošetřovna. Klienti mají pokoje v prvním a druhém patře. V prvním patře je navíc společenská místnost a čítárna, ve druhém patře se komunitní místnost, posilovna a sportovní šatna.


Stravování  v komunitě si zajišťují klienti společně, sami si vaří v komunitní kuchyni.  V případě potřeby jsou respektována dietní omezení nebo vegetariánská strava.


Návštěvy a kontakty v okolí jsou možné pro klienty oranžové a zelené etapy, a to  v době osobního volna. Povinností navštíveného je informovat komunitu o návštěvě. Navštěvující osoby pod vlivem drogy včetně alkoholu, budo vykázány z území komunity. Klienti  mohou komunikovat s blízkými osobami a okolím prostřednictvím dopisů, telefonu. Klienti v červené etapě mohou z důvodu zachování vlastního pocitu bezpečí a adaptace na prostředí terapeutické komunity odevzdat svůj mobilní telefon do úschovy. Nejpozději  při přestupu do oranžové etapy dostávají mobilní telefon zpět. Klienti se závislostí na gamblingu nebo s dg. smíšená závislost s preferencí gamblingu podepisují smlouvu o používání mobilního telefonu. V průběhu oranžové etapy klient absolvuje 2 víkendové propustky, v průběhu zelené etapy rovněž 2.


Zdravotní a sociální péče je v PNMO Bílá Voda a TK Fénix zajišťována prostřednictvím psychiatra, psychologa, internisty, fyzioterapeuta a sociálního pracovníka.


Ceny /finanční spoluúčast – léčebný pobyt je hrazen zdravotní pojišťovnou, se kterou má psychiatrická nemocnice smlouvu. V opačném případě hradí léčebný pobyt klient  dle sazebníku PN jako samoplátce.


Hygienické a jiné věci osobní potřeby, náklady spojené s turistickými výlety, sportovními a  kulturními akcemi v rámci volnočasového programu si klient hradí sám.


Terapeutický tým nabízí kvalitní práci proškolených pracovníků, kteří procházejí stálým vzděláváním.

 
 

 

Rychlý kontakt

E-mail: kontakt@pnmo.cz 

Datová schránka: ftai57u

Telefon: 588 517 555

Fax: 588 517 599


Centrální příjem
a informace o příjmech:

Tel.: 588 517 539

Pracovní doba:

Po - Čt 7:00 - 16:00

Pá 7:00 - 13:00


 


Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies